Aansprakelijkheid

In de laatste jaren blijkt dat schadeclaims tegen bedrijven enorm toeneemt. Het gaat daarbij niet alleen om het aantal, maar ook om de omvang van de claims. Deze ontwikkeling wordt mede ondersteund door wetgeving die ervoor zorgt dat er meer mogelijkheden zijn om een financiële schadeloosstelling te claimen.

Het is dus enorm belangrijk om uw bedrijf te beschermen tegen claims die een mogelijke bedreiging zijn voor het vermogen en continuïteit van de onderneming. Er zijn verschillende vormen van aansprakelijkheidsverzekeringen zoals aansprakelijkheid voor bedrijven, bestuurdersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid etc..