Arbeidsongeschiktheid

Nog steeds blijkt dat veel ondernemers niet stil staan bij de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Zowel werknemers als werkgevers/ondernemers kunnen zich hiervoor verzekeren. Het is vooral voor werkgevers/ondernemers belangrijk hierbij stil te staan.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u zich beschermen tegen inkomensverlies en zorgen voor een vervangend inkomen.