Werkmaterieel

Een werkmaterieelverzekering biedt dekking tegen verschillende risico’s. Afhankelijk van uw bedrijf en werkmaterieel kunt u bepaalde risico’s verzekeren. Wij leveren maatwerk om uw werkmaterieel te verzekeren.