Ziekteverzuim

Een werkgever is verplicht om het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen. Vaak is de loonbetaling geregeld middels een CAO of in een arbeidsovereenkomst. Zowel in het eerste, als in het tweede jaar, geldt een minimale loondoorbetalingsverplichting van 70% van het salaris. Wanneer een werkgever het risico van de loondoorbetaling bij ziekteverzuim op grond van de Wulbz wil verzekeren zijn er in beginsel twee mogelijkheden:

  • De conventionele verzekering
  • De stop loss verzekering

Bij de conventionele verzekering neemt de verzekeraar de loondoorbetalingsverplichting op zich, waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval, per werknemer wordt overeengekomen.

Bij de stop loss verzekering draagt de werkgever de loondoorbetalingsverplichting. Als het totale bedrag dat de werkgever in een verzekeringsjaar aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan is het meerdere voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren en wordt mede beïnvloed door het verzuimcijfer in de betreffende bedrijfstak.

De ziekengeldverzekering kan op maat worden samengesteld op basis van dekkingspercentage, eigen risico en extra’s zoals werkgeverslasten. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om u te adviseren over de diverse aanvullende inkomensverzekeringen.